Handelscontracten

Verschillende soorten overeenkomsten (verkoop, dienstverlening, samenwerking, joint-venture, lening, huur,…) beheersen het ondernemingsleven. Sommige overeenkomsten zijn aan strikte reglementering onderworpen zoals onder meer distributieovereenkomsten (franchising, handelsagentuur, verkoopconcessie,…) en de overeenkomsten die worden gesloten tussen een onderneming en consumenten.

De evoluties in de praktijk en de nieuwe reglementering die eigen is aan dit soort van overeenkomsten worden op de voet opgevolgd. Dit is de reden waarom onze cliënten dikwijls op ons beroep doen voor de redactie en de onderhandelingen van hun overeenkomsten evenals voor de geschillenbeslechting ervan.

Voorbeelden van recente interventies

  • Opvolging van de uitvoering van exploitatieovereenkomsten van ondernemingen actief in de metaalindustrie
  • Adviesverlening betreffende vastgoedprojecten van vennootschappen in handen van de Belgische staat
  • Redactie van verschillende soorten samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten betreffende spitstechnologie in het domein van de luchtvaart
  • Onderhandeling en redactie van diverse overeenkomsten voor de exploitatie van melkproducten
  • Redactie van de algemene verkoopsvoorwaarden voor onlineverkoop voor verschillende ondernemingen actief in de mode en designwereld
  • Onderhandeling van de vergoeding die verschuldigd was aan een Engelse distributeur ten gevolge van de beëindiging van een overeenkomst gesloten met een multinational die in België is gevestigd;
  • Detachering in ondernemingen actief in de distributie- en energiesector. Wij ondersteunen deze ondernemingen dagelijks voor de redactie en de onderhandeling van overeenkomsten die onder meer betrekking hebben op software, research and development of de verwerking van persoonsgegevens