Louis Peigneux


Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht
Herstructurering en insolvabiliteit
Handelscontracten
Handelsgeschillen

louis.peigneux@priouxculot.com

+32 2 486 73 40

FR | EN

  • Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel (2024)
  • Bachelor in de rechten (UNamur, 2020)
  • Master in de rechten (UCLouvain, 2022)
  • Master of International Business Economics and Management (KU Leuven, 2024)