Geschillenbeslechting

De vertegenwoordiging voor de rechtbanken en de hoven is het hart van het advocatenberoep.

Wij staan onze cliënten bij in alle types van procedures en meer in het bijzonder in complexe, dringende (kort geding, stakingsvordering) of transnationale geschillen. Wij volgen de geschillen op vanaf de inleiding tot aan de uitvoering (beslagen, grensoverschrijdende uitvoeringen).

Wij hebben sinds vele jaren een uitgebreide praktijk inzake arbitrage ontwikkeld, zowel in de hoedanigheid van raadsman als van scheidsrechter.

Voorbeelden van recente interventies

  • Gerechtelijke - en arbitrageprocedures ten gevolge van de overdracht van ondernemingen in diverse economische en financiële sectoren
  • Bijstand aan een Belgische onderneming in een geschil tegen een wereldwijde groep actief in de ijzer- en staalindustrie in het kader van de exploitatie van één van zijn Belgische fabrieken
  • Een juridische procedure voor aandeelhouders tegen een Belgisch-Nederlandse financiële groep ten gevolge van een kapitaalsverhoging met een litigieuze prospectus
  • Recupereren van een wederrechtelijke geregistreerde domeinnaam door middel van de ad hocarbitrageprocedures (CEPANI, WIPO, …)
  • Vertegenwoordiging van de verkopers in het kader van een oproeping in vrijwaring door de aankopers ten gevolge van de uitvoering van een overeenkomst tot overdracht van aandelen
  • Bijstand van een Deense vennootschap in het kader van een schadeaangifte ten gevolge van het faillissement van een Belgische vennootschap
  • Vordering tegen overheidsdiensten om een schadevergoeding te bekomen voor handelaars in moeilijkheden omwille van het beheer van de mobiliteit (werken)
  • Verdediging van kantoren van deskundigen tegen de vordering van een architecht met betrekking tot het gebruik van plannen in het kader van de bouw van een golfcomplex