Intellectuele eigendom en gegevensbescherming

In een economische wereld die gericht is op de creatie en de digitalisering maken de immateriële activa het voorwerp uit van een toenemende aandacht en stijgende meerwaarde.

Wij staan onze cliënten bij de lancering van hun nieuwe projecten om hun intellectuele eigendom te beschermen door middel van registraties (octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen of modellen,…) en van overeenkomsten (samenwerking, vertrouwelijkheid, distributie,…)

Wij beheersen de specifieke procedures voor dit domein van het recht om een efficiënte bescherming aan onze cliënten aan te bieden. Wij komen tussen in administratieve procedures (BBIE en EUIPO), gerechtelijke procedures (beslag inzake namaak, stakingsvordering, procedures voor de Benelux en Europese instanties,…) of arbitrage (CEPANI, WIPO, …).

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is de bescherming van persoonsgegevens een prioriteit geworden voor de ondernemingen.  Wij staan onze cliënten bij bij het opstellen van processen en overeenkomsten die beantwoorden aan deze nieuwe vereisten.

Voorbeelden van recente interventies

  • Verdediging van verschillende merkenhouders voor het Benelux-Gerechtshof en het Gerecht van de Europese Unie in het kader van een verzetsprocedure tegen hun registraties
  • Beslagen inzake namaak voor diverse actoren in de mode- en designwereld
  • Stakingsvorderingen voor het gebruik van merken of handelsnamen die tot verwarring leiden met eerdere rechten
  • Onderhandeling van een coexistentieovereenkomst van merken tussen een Franse en een Nederlandse vennootschap
  • Bijstand van een Ierse luchtvaartmaatschappij in het kader van een geschil met betrekking tot het gebruik van een gelijkaardige benaming door een Belgische vennootschap
  • Conformering van verschillende publieke en private ondernemingen aan de AVG