Intellectuele eigendom en gegevensbescherming

In een economische wereld die gericht is op de creatie en de digitalisering maken de immateriële activa het voorwerp uit van een toenemende aandacht en stijgende meerwaarde.

Wij staan onze cliënten bij de lancering van hun nieuwe projecten om hun intellectuele eigendom te beschermen door middel van registraties (octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen of modellen,…) en van overeenkomsten (samenwerking, vertrouwelijkheid, distributie,…)

Wij beheersen de specifieke procedures voor dit domein van het recht om een efficiënte bescherming aan onze cliënten aan te bieden. Wij komen tussen in administratieve procedures (BBIE en EUIPO), gerechtelijke procedures (beslag inzake namaak, stakingsvordering, procedures voor de Benelux en Europese instanties,…) of arbitrage (CEPANI, WIPO, …).

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) is de bescherming van persoonsgegevens een prioriteit geworden voor de ondernemingen.  Wij staan onze cliënten bij bij het opstellen van processen en overeenkomsten die beantwoorden aan deze nieuwe vereisten.

Voorbeelden van recente interventies

  • Vertegenwoordiging van verschillende Benelux- en EU-merkenhouders voor het Benelux-Gerechtshof en het Gerecht van de Europese Unie in het kader van oppositieprocedures
  • Vertegenwoordiging van de FOD Volksgezondheid voor de Raad van State, in het kader van het schorsingsberoep tegen het Koninklijk Besluit tot oplegging van neutrale verpakkingen voor tabaksproducten.
  • Vertegenwoordiging van een Belgische retailgroep voor de WIPO en de Belgische rechtbanken om onrechtmatig door derden geregistreerde domeinnamen te recupereren.
  • Vertegenwoordiging van een fotograaf om onbetaalde auteursrechten te recupereren op foto's genomen voor verschillende luxemerken.
  • Beheer van de merken- en modellenportefeuilles van verschillende Belgische bedrijven in de design- en modesector.
  • Bijstand aan bedrijven bij de bescherming en valorisatie van hun immateriële activa (onderzoek naar de beschikbaarheid van merken, registratie van merken en modellen, contracten met betrekking tot de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten)
  • Beslagen inzake namaak voor diverse actoren in de mode- en designwereld
  • Conformering van verschillende publieke en private ondernemingen aan de AVG