Vennootschaps- en financieel recht

Wij begeleiden onze cliënten in de verschillende stadia in de ontwikkeling van hun vennootschap of vereniging, evenals in het beheer ervan of wanneer er een geschil rijst.

Sinds vele jaren beroepen onze cliënten zich op onze expertise in diverse omstandigheden: voor de bijstand bij projectontwikkeling of geschillenbeslechting, in hun hoedanigheid van bedrijfsleider of referentie-aandeelhouder, om vergaderingen van een raad van bestuur of van een algemene vergadering voor te bereiden of om hen te begeleiden tijdens deze vergaderingen, om samen een belangrijke juridische of financiële transactie te begeleiden, om de nodige teksten te onderhandelen en op te stellen.

Voorbeelden van recente interventies

 • Permanente opvolging van een beursgenoteerde vennootschap inzake informatie, transparantie, corporate governance en de werking van de organen
 • Frequente interventies voor referentie-aandeelhouders van een wereldwijde leidinggevende brouwer van Belgische oorsprong naar aanleiding van de overname van en de fusie met andere wereldwijde brouwers van Zuid-Afrikaanse en Engelse oorsprong
 • Redactie van vele aandeelhouderspacten met betrekking tot Belgische en buitenlandse vennootschappen
 • Meerdere transnationale fusies, onder meer tussen een Belgische beursgenoteerde vennootschap en een buitenlandse vennootschap, gevolgd door de listingvan de nieuwe entiteit
 • Begeleiding van een Belgische distributeur in aardolieproducten in het kader van een management buy-out operatie
 • Bijstand van een Frans-Luxemburgse beleggingsvennootschap in een aankoopoperatie van een groep Belgische ondernemingen die in de veiligheid is gespecialiseerd (realisatie van de volledige due diligence en onderhandeling van de SPA)
 • Advies aan een beursgenoteerde vennootschap aangaande een squeeze-out
 • Opmaak van een prospectus voor een tussenpersoon actief in de audiovisuele tax shelter
 • Begeleiding in het kader van een geschil tussen vennoten van een groep handelaars in bouwmaterialen (met inbegrip van een stakingsvordering betreffende het online brengen een website)
 • Begeleiding van een beleggingsfonds voor de overname van een groep Belgische ondernemingen
 • Adviezen inzake de governancevan financiële vennootschappen die worden gecontroleerd door de nationale Bank of het FSMA