Vennootschaps- en financieel recht

Wij begeleiden onze cliënten in de verschillende stadia in de ontwikkeling van hun vennootschap of vereniging, evenals in het beheer ervan of wanneer er een geschil rijst.

Sinds vele jaren beroepen onze cliënten zich op onze expertise in diverse omstandigheden: voor de bijstand bij projectontwikkeling of geschillenbeslechting, in hun hoedanigheid van bedrijfsleider of referentie-aandeelhouder, om vergaderingen van een raad van bestuur of van een algemene vergadering voor te bereiden of om hen te begeleiden tijdens deze vergaderingen, om samen een belangrijke juridische of financiële transactie te begeleiden, om de nodige teksten te onderhandelen en op te stellen.

Voorbeelden van recente interventies

  • Permanente opvolging van een beursgenoteerde vennootschap inzake informatie, transparantie, corporate governance en de werking van de organen
  • Frequente interventies voor referentie-aandeelhouders van een wereldwijde leidinggevende brouwer van Belgische oorsprong naar aanleiding van de overname van en de fusie met andere wereldwijde brouwers van Zuid-Afrikaanse en Engelse oorsprong
  • Redactie van vele aandeelhouderspacten met betrekking tot Belgische en buitenlandse vennootschappen
  • Meerdere transnationale fusies of transnationale verplaatsing van de zetel van Belgische of buitenlandse vennootschappen
  • Begeleiding van een Belgische distributeur in aardolieproducten in het kader van een management buy-out operatie
  • Verdediging van aandeelhouders of bestuurders in vennootschapsrechtelijke geschillen
  • Advies en begeleiding inzake de governance van financiële vennootschappen en verzekeringsbedrijven die worden gecontroleerd door de nationale Bank of het FSMA
  • Advisering aan federale of regionale overheden inzake bestuur, vennootschappen en verenigingen en herstructurering
  • Bijstand aan een vennootschap van publiek recht voor de uitgifte van handelspapier