+ Africa


Een specifieke pool voor de begeleiding van ondernemingen op het Afrikaans continent

Het Afrikaanse continent kent sinds meerdere jaren een aanhoudende economische groei.

 

De onderneming die de Afrikaanse markten wenst te betreden moet zich laten bijstaan door experten die de juridische tools beheersen en die zich kunnen beroepen op een sterk en goed geïmplenteerd lokaal netwerk maar die zich vooral kunnen aanpassen aan de verscheidenheid van de Afrikaanse economische en institutionele realiteiten.

Onze afdeling  AFRICA staat haar cliënten bij in hun projecten op het Afrikaans continent et komt voornamelijk tussen in de zeventien landen die lid zijn van de Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique(OHADA – Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Ivoorkust, Gabon, Guinea, Guinae Bissau, Equatoriaal Guinea, Mali, Nigeria, Democratische Republiek Congo, Senegal, Tsjaad, Togo) om hun investeringen en hun activiteiten te bestendigen.  AFRICAbiedt eveneens bijstand aan Afrikaanse ondernemingen die zich in België of elders in Europa wensen te vestigen.

De advocaten vanAFRICA passen het ondernemingsrecht toe van de  OHADA ruimte, dat in  de 17 landen die lid zijn, is geharmoniseerd. Dankzij hun regelmatige aanwezigheid in Afrika kennen ze de culturele, politieke en juridische realiteiten van deze landen.

Dankzij een netwerk van lokale betrouwbare partners (advocaten, diplomaten, lobbyisten, notarissen, boekhouders, enz.) onder meer  ontwikkeld door de VZW Africa Business & Legal Expertise Network, waarvan Arnaud Houet één van de oprichters is, kan AFRICA op maat gesneden diensten aanbieden door de opitmale juridische oplossing uit te werken in het licht van het OHADA recht en van de nationale regels (gerechtelijk recht, vastgoed recht, burgerlijk recht, strafrecht, mijnbouwrecht, bosbouwrecht, administratief recht, enz.) of  door zijn cliënten te vertegenwoordigen voor de rechtbanken, de lokale organisaties en administraties of de Afrikaanse instellingen zoals de CCJA of de OAPI.

Voorbeelden van recente interventies

  • Opdrachten van juridische audits/due diligence, opdrachten van juridische opleidingen en van reorganisatie van juridische procedures van meerdere publieke instellingen in de Democratische Republiek Congo en van handelsvennootschappen in Afrika
  • Raadsman van een vennootschap actief in de mijnbouw in het kader van een belangrijke overdracht van activa
  • Bijstand voor de implementatie van filialen of bijkantoren van meerdere buitenlandse vennootschappen die onder meer actief zijn in de domeinen van de nieuwe technologieën en de landbouw business
  • Verdediging van meerdere vennootschappen voor de interne jurisdicties of voor arbitrage-instanties (CCI, CCJA)
  • Bijstand aan een Belgische groep bij de vereffening van één van haar Congolese filialen die in financiële moeilijkheden verkeerde
  • Bijstand aan Belgische eigenaars om hun roerende of onroerende activa veilig te stellen in de Democratische Republiek Congo