Herstructurering en insolvabiliteit

De herstructurering van ondernemingen en het beheer van situaties van insolvabiliteit zijn multidisiplinaire materies.  Wij beschikken over juridische, boekhoudkundige en financiële kennis die ons toelaten om een globale aanpak van de situatie van de onderneming te hebben.

Wij staan de verschillende partijen, die bij de herstructurering betrokken zijn, bij: de onderneming zelf, haar schuldeisers of kandidaat-aankopers.

Wij beheersen de procedures die eigen zijn aan deze crisissituaties ten einde de continuïteit en de waarden van de onderneming te behouden.

Onze advocaten worden eveneens regelmatig aangeduid als vereffenaar in het kader van gerechtelijke of vrijwillige vereffeningen van vennootschappen, zowel met als zonder moeilijkheden.

Nos avocats sont également régulièrement désignés en qualité de liquidateur judiciaire ou volontaire de sociétés et d’associations, en difficulté ou non.

Voorbeelden van recente interventies

  • Gerechtelijke reorganisatie van ondernemingen actief in diverse sectoren (outletverkoop van kleding, transportonderneming,,…) in samenspraak met de boekhoudkundige en fiscale raadsgevers
  • Bijstand van een Belgische luchtvaartmaatschappij in het kader van de vereffening van één van haar Afrikaanse filialen.
  • Wijziging van de activiteiten van een Belgisch filiaal van een buitenlands beursgenoteerd bedrijf
  • Heronderhandeling van het geheel van de kredietovereenkomsten van een groep ondernemingen in moeilijkheden met een bank-“pool”
  • Bijstand van voormalige bedrijfsleiders in het kader van een aansprakelijkheidsvordering ingesteld door de curator
  • Herstructurering/omvorming van rekeningen-courant van aandeelhouders-debiteurs  in een langetermijnlening