Een scherpe kennis vanhet ondernemingsrecht

Wij begeleiden onze cliënten in de verschillende stadia in de ontwikkeling van hun vennootschap of vereniging, evenals in het beheer ervan of wanneer er een geschil rijst.

De evoluties in de praktijk en de nieuwe reglementering die eigen is aan dit soort van overeenkomsten worden op de voet opgevolgd, zowel vanuit een B2B als een B2C perspectief.

Wij beschikken over juridische, boekhoudkundige en financiële kennis die ons toelaten om een globale aanpak van de situatie van de onderneming te hebben.

Wij helpen onze cliënten met de bescherming, valorisatie en verdediging van hun immateriële activa.

Wij staan onze cliënten bij in alle types van procedures en meer in het bijzonder in complexe, dringende of transnationale geschillen. Wij volgen de geschillen op vanaf de inleiding tot aan de uitvoering.

Wij passen het ondernemingsrecht toe van de  OHADA ruimte. Dankzij onze regelmatige aanwezigheid in Afrika kennen wij de culturele, politieke en juridische realiteiten van deze landen.

Ons team