Raphaël Prioux


Partner

Vennootschaps- en financieel recht
Handelscontracten
Handelsgeschillen

raphael.prioux@priouxculot.com

+32 2 486 73 40

FR | NL | EN

Raphaël Prioux legt zich toe op het ondernemingsrecht en meer bepaald op (i) fusies en overnames, het vennootschapsrecht en het financieel recht en (ii) complexe geschillen.

Zijn dagelijkse praktijk omvat gevarieerde vraagstukken in het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht. Hij bereidt vele soorten van contracten en contractuele documentatie voor met inbegrip van de nodige teksten voor fusies en overnames, risicokapitaal transacties, aandeelhoudersovereenkomsten, openbaar overnamebod, beursintroducties, enz.

Raphaël beschikt ook over een ruime ervaring in handelsgeschillen; Hij treedt regelmatig op in complexe geschillen als advocaat en meer en meer als scheidsrechter, bemiddelaar of facilitator.

Raphaël werkt met vele van zijn cliënten in het kader van een persoonlijke langdurige relatie.

  • Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel
    (1985)
  • Docent aan de Solvay Brussels School in het financieel recht
  • Licenciaat in de rechten (ULB, 1985)
  • Master na Master in economisch recht (ULB, 1987)