Mathilde de Moffarts


Associate

Vennootschapsrecht en financieel recht
Herstructurering en insolvabiliteit
Handelscontracten
Handelsgeschillen
+ Africa

mathilde.demoffarts@priouxculot.com

+32 2 486 73 40

FR | EN

  • Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel (2022)
  • Juridisch medewerkster – European Lawyers in Lesvos (2021)
  • Juridisch adviseur – Febecoop Wallonie-Bruxelles (2020-2021)

  • Bachelor in de rechten – UCLouvain, (2017)
  • Master in de rechten – UCLouvain, (2019)
  • Master-na-Master in management – ICHEC (2020)
  • Certificaat in burgerlijke en handelsbemiddeling – PMR Europe (2021)